Alto s.c.
ALTO s.c.
75-003 Koszalin, ul. Asnyka 15/1

tel.: +48 94 345 71 81, fax: +48 94 346 47 33
www.alto-sc.pl
Jolanta Zatorska-Jylling
Pośrednik w obrocie nieruchomościami

kom.: +48 503 093 100
e-mail: jzj@alto-sc.pl

Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony Klientów.

Oferta leasingu nieruchomości dotyczy obiektów komercyjnych, w szczególności:

  • obiektów biurowych,
  • obiektów handlowo-usługowych,
  • obiektów magazynowych,
  • hoteli i pensjonatów.

Leasing nieruchomości przeznaczony jest przede wszystkim dla firm, których sytuacja finansowa, z uwagi na wartość oraz okres trwania umowy leasingu, nie może budzić wątpliwości co do zdolności do terminowego regulowania opłat leasingowych.

W leasingu nieruchomości biurowych często stosowana może być konstrukcja leasingu zwrotnego. Z punktu widzenia Klienta (korzystającego) jest to sytuacja bardzo korzystna, gdyż na skutek sprzedaży otrzymuje on środki finansowe, które może przeznaczyć na rozwój lub inwestycje swojej firmy.

Maksymalny okres leasingu: do 20 lat.

Korzyści dla Klienta:

  • możliwość długoterminowego sfinansowania zakupu nieruchomości lub zrefinansowania posiadanych nieruchomości,
  • optymalizacja długoterminowych kosztów podatkowych,
  • skrócenie okresu amortyzacji budynku,
  • gwarancja odkupienia nieruchomości po zakończeniu okresu leasingu.

Koszty umowy:

  • Rata leasingowa jest kalkulowana identycznie jak w przypadku kredytu tzn. zawiera w sobie część spłaty kapitału i odsetki kalkulowane w oparciu o zmienną stopę WIBOR lub EURIBOR z ustaloną indywidualnie marżą.

Oferta finansowa leasingu nieruchomości opracowywana jest indywidualnie, zgodnie z wymaganiami Klienta, stąd warunki finansowe transakcji, poziom zabezpieczeń, a także poziom refinansowania określane są indywidualnie dla każdej transakcji.

DRUKUJ


Nasi partnerzy: